Rekrutacja 2017/2018

Szanowni Państwo

Informujemy, iż od 20.03.2017 r. do 03.04.2017 r.  trwać będzie nabór dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 7  na rok szkolny 2017/2018. Rekrutacja będzie przeprowadzona dla dzieci w wieku 6 lat, a także dzieci w wieku 3- 5 lat, czyli urodzone w latach 2011-2014, wyłącznie zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec. Rekrutacja odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego i wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych.

Więcej informacji zamieszczonych jest na naszej stronie internetowej w zakładce „rekrutacja” oraz na stronie:

 http://www.lubliniec.eu/index.php/1102-rekrutacja-dzieci-do-przedszkoli-miejskich-na-rok-szkolny-2017-2018.html

Wnioski będą do pobrania w przedszkolu lub ze strony internetowej elektronicznego systemu:

http://www.lubliniec.przedszkola.vnabor.pl