Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 6, 42-700 Lubliniec, e-mail: plastyka@poczta.onet.pl, tel. 34 351 14 07

Religia

Katechizacja w przedszkolu odbywa się w wymiarze 2 godzin tygodniowo w oparciu o program nauczania religii „Kochamy dobrego Boga” Wydawnictwa „Jedność”. Katecheza skupia się na czterech celach:

  1. Codzienne doświadczenia i ich interpretacja w świetle wiary.
  2. Zainteresowanie tematyką religijną.
  3. Kontakt z Bogiem w modlitwie i liturgii.
  4. Postawa społeczno-moralna.

     Wszelkie metody pracy z dziećmi są dostosowane do ich możliwości percepcyjnych. Katecheza prowadzona jest poprzez zabawę, taniec i śpiew. Dzieci uczestnicząc w pantomimie i scenkach rodzajowych lepiej przyswajają prawdy wiary. Bardzo ważne jest łączenie prawidłowego obrazu Boga z wymogiem traktowania innych ludzi z miłością w sytuacjach zabawy, zgody jak i nieporozumień. Dziecko odkrywa miłość Boga w kontaktach z bliskimi mu osobami. Treści religijne nawiązują do codziennych doświadczeń dziecka i na religii dzieci przeżywają je poprzez scenki rodzajowe, w których sami są aktorami. Odgrywają dobre zachowania, ale też korygują złe. W pracy katechetycznej bazuję na zdolności dziecka do identyfikowania się i naśladownictwa. Dlatego wykorzystuje się szereg metod aktywizujących tj. metody dramatyzacyjne, czyli inscenizację prostą, pantomimę, zajęcia parateatralne, metody egzegetyczne, tj. opowiadanie biblijne, parafraza, zagadki, metody egzystencjalne tj. stosowanie kontrastów (dobro i zło), opowiadanie sytuacyjne, metody wzbudzające zaciekawienie, tj. praca ze zdjęciami, obrazami, metodę sytuacyjną, metody służące przekazywaniu treści, tj. opis, pokaz, projekcję filmu, metody służące kształtowaniu postaw i przekonań, tj. metody impresyjne oraz metody ekspresyjne. Wszelkiego tego typu inscenizacje i scenki służą utrwaleniu przerabianej perykopy biblijnej i silniej przemawiają do dzieci. Proces identyfikacji z bohaterem biblijnym czy innym jest bardzo mocny.

Czytaj dalej...

Postacie biblijne otrzymują konkretne twarze, dzieci wcielając się w ich sytuację zapamiętują przekaz treści religijnych, nabywają umiejętność przedstawienia wskazanych w tekście zachowań i umiejętności. Religijna interpretacja doświadczeń dziecka pomaga mu także w odkrywaniu swojego miejsca w świecie, w najbliższym środowisku i we wspólnocie eklezjalnej. Stąd bardzo ważne jest rozwijanie w dziecku przyjaznego odniesienia do ludzi. By uatrakcyjnić zajęcia stosowanych jest wiele pomocy dydaktycznych i konkretów ( obrazki, ilustracje, symbole religijne, świece, biała szata, lampiony, wieniec adwentowy, figurki, skrzydła anioła itp.)

     W przedszkolu prowadzona jest również katechez multimedialna na tablicy interaktywnej firmy Young Digital Planet dla dzieci w wieku od 5 lat. Ta forma zajęć w doskonały sposób urozmaica lekcji religii na etapie edukacji przedszkolnej. Produkt zawiera atrakcyjne dla uczniów animacje, pokazy zdjęć, minigry, symulacje, ćwiczenia interaktywne oraz recytowane modlitwy i pieśni karaoke. W nauce towarzyszą dzieciom interaktywni bohaterowie, których postacie zaprojektowano tak, aby uczyły tolerancji i szacunku dla innych. Tematem Multimedialnej Katechezy są zagadnienia, które powinien znać każdy młody człowiek, np. jak przebaczać innym, dziękować i przepraszać oraz jak zostać świadomym i szczęśliwym członkiem wspólnoty Kościoła. Praca tą metodą zwiększa zaangażowanie uczniów, motywuje i zachęca do nauki. Posiada imprimatur Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia. Katecheza Multimedialna dla dzieci jest jedną z ulubionych metod pracy, często dzieci same domagają się tej formy pracy i nie mogą się jej doczekać. Różnorodność i atrakcyjność zajęć sprzyja wyrabianiu u dzieci chęci pracy, rozwijaniu inicjatyw i uspołecznienia. W czasie wspólnych katechez dzieci przyzwyczaiły się do przestrzegania prawideł i wymagają tego samego od innych.

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

Przejdź do treści Przejdź do menu