Informacja dla rodziców, których dzieci zostały przyjęte do przedszkola na zasadach ustalonych w procedurach bezpieczeństwa podczas pandemii COVID-19

warning-24841_1280      Od poniedziałku 25.05.2020 r., nastąpi otwarcie przedszkola dla dzieci, których rodzice zgłosili chęć uzyskania opieki nad dzieckiem w związku z niemożnością połączenia pracy zawodowej z pełnieniem opieki nad dzieckiem i których wnioski zostały zaakceptowane. Przedszkole otwarte będzie od 6.30 do 16.30 lub od 5.30 do 16.30. Godzina otwarcia placówki będzie dostosowana do potrzeb rodziców.

Czytaj dalej…

Wznowienie zajęć opiekuńczych wiąże się z wprowadzeniem reżimu sanitarnego według wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Oczekujemy pełnego podporządkowania się procedurom bezpieczeństwa i ścisłego przestrzegania zaleceń dotyczących wszelkich aspektów związanych z pobytem dziecka w przedszkolu.

Dla dzieci, które pozostaną z rodzicami w domu, w miarę możliwości na dotychczas obowiązujących zasadach będą przygotowywane propozycje zadań do pracy zdalnej.

Wszystkim rodzicom dziękujemy za zaangażowanie i współpracę w realizacji zadań edukacyjnych z dziećmi w trudnym dla nas wszystkich czasie oraz za zrozumienie, że zdrowie i bezpieczeństwo dzieci są najwyższymi wartościami.

Jolanta Doleżych