Opłaty

Pobyt dziecka w przedszkolu:
Przedszkole zapewnienia dziecku bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
Opłata za żywienie:

Informujemy, że zgodnie z art. 106 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.), z dniem 1 września 2022 r.  stawka żywieniowa wynosi 10,00 zł.

Opłaty należy dokonać do 10 każdego miesiąca na konto bankowe Przedszkola Miejskiego nr 7 o numerze 50 1050 1142 1000 0023 2475 0971 zgodnie z kwitkiem, który należy odbierać u nauczycieli lub intendentki.

Przejdź do treści Przejdź do menu