Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 6, 42-700 Lubliniec, e-mail: 7@przedszkolalubliniec.pl , tel. (34) 351 14 07

Religia

Katechizacja w przedszkolu odbywa się w wymiarze 2 godzin tygodniowo w oparciu o program nauczania religii „Kochamy dobrego Boga” Wydawnictwa „Jedność”. Katecheza skupia się na czterech celach:

 1. Codzienne doświadczenia i ich interpretacja w świetle wiary.
 2. Zainteresowanie tematyką religijną.
 3. Kontakt z Bogiem w modlitwie i liturgii.
 4. Postawa społeczno-moralna.

     Wszelkie metody pracy z dziećmi są dostosowane do ich możliwości percepcyjnych. Katecheza prowadzona jest poprzez zabawę, taniec i śpiew. Dzieci uczestnicząc w pantomimie i scenkach rodzajowych lepiej przyswajają prawdy wiary. Bardzo ważne jest łączenie prawidłowego obrazu Boga z wymogiem traktowania innych ludzi z miłością w sytuacjach zabawy, zgody jak i nieporozumień. Dziecko odkrywa miłość Boga w kontaktach z bliskimi mu osobami. Treści religijne nawiązują do codziennych doświadczeń dziecka i na religii dzieci przeżywają je poprzez scenki rodzajowe, w których sami są aktorami. Odgrywają dobre zachowania, ale też korygują złe. W pracy katechetycznej bazuję na zdolności dziecka do identyfikowania się i naśladownictwa. Dlatego wykorzystuje się szereg metod aktywizujących tj. metody dramatyzacyjne, czyli inscenizację prostą, pantomimę, zajęcia parateatralne, metody egzegetyczne, tj. opowiadanie biblijne, parafraza, zagadki, metody egzystencjalne tj. stosowanie kontrastów (dobro i zło), opowiadanie sytuacyjne, metody wzbudzające zaciekawienie, tj. praca ze zdjęciami, obrazami, metodę sytuacyjną, metody służące przekazywaniu treści, tj. opis, pokaz, projekcję filmu, metody służące kształtowaniu postaw i przekonań, tj. metody impresyjne oraz metody ekspresyjne. Wszelkiego tego typu inscenizacje i scenki służą utrwaleniu przerabianej perykopy biblijnej i silniej przemawiają do dzieci. Proces identyfikacji z bohaterem biblijnym czy innym jest bardzo mocny.

Czytaj dalej...

Postacie biblijne otrzymują konkretne twarze, dzieci wcielając się w ich sytuację zapamiętują przekaz treści religijnych, nabywają umiejętność przedstawienia wskazanych w tekście zachowań i umiejętności. Religijna interpretacja doświadczeń dziecka pomaga mu także w odkrywaniu swojego miejsca w świecie, w najbliższym środowisku i we wspólnocie eklezjalnej. Stąd bardzo ważne jest rozwijanie w dziecku przyjaznego odniesienia do ludzi. By uatrakcyjnić zajęcia stosowanych jest wiele pomocy dydaktycznych i konkretów (obrazki, ilustracje, symbole religijne, świece, biała szata, lampiony, wieniec adwentowy, figurki, skrzydła anioła itp.)

     W przedszkolu prowadzona jest również katechez multimedialna na tablicy interaktywnej firmy Young Digital Planet dla dzieci w wieku od 5 lat. Ta forma zajęć w doskonały sposób urozmaica lekcji religii na etapie edukacji przedszkolnej. Produkt zawiera atrakcyjne dla uczniów animacje, pokazy zdjęć, minigry, symulacje, ćwiczenia interaktywne oraz recytowane modlitwy i pieśni karaoke. W nauce towarzyszą dzieciom interaktywni bohaterowie, których postacie zaprojektowano tak, aby uczyły tolerancji i szacunku dla innych. Tematem Multimedialnej Katechezy są zagadnienia, które powinien znać każdy młody człowiek, np. jak przebaczać innym, dziękować i przepraszać oraz jak zostać świadomym i szczęśliwym członkiem wspólnoty Kościoła. Praca tą metodą zwiększa zaangażowanie uczniów, motywuje i zachęca do nauki. Posiada imprimatur Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia. Katecheza Multimedialna dla dzieci jest jedną z ulubionych metod pracy, często dzieci same domagają się tej formy pracy i nie mogą się jej doczekać. Różnorodność i atrakcyjność zajęć sprzyja wyrabianiu u dzieci chęci pracy, rozwijaniu inicjatyw i uspołecznienia. W czasie wspólnych katechez dzieci przyzwyczaiły się do przestrzegania prawideł i wymagają tego samego od innych.

Prowadzący: mgr Sylwia Burzyk

Gr TygryskiTYGRYSKI

JEŻYKI

Gr SowySÓWKI

Zakres tematów z religii na rok szkolny 2022/2023

WRZESIEŃ

Zakres tematów dla pięciolatków we wrześniu:

I. Wspólnota dzieci Bożych
1. Z radością spotykamy się razem.
2. Sercem kocham Jezusa.
3. Bóg dał człowiekowi piękny świat.
4. Bóg stwarza zwierzęta.
5. Człowiek najdoskonalszym stworzeniem na ziemi.
6. Bóg okazuje miłość każdemu człowiekowi.
7. W rodzinie obdarzamy się miłością.
8. Różaniec w naszych rękach.

Zakres tematów dla sześciolatków we wrześniu:

I. Tak! Jesteśmy przyjaciółmi Jezusa
1. Dobrze, że jesteśmy razem
2. Dziękuję Bogu, że jestem
3. Okazujemy miłość w rodzinie
4. . Bóg kocha każdego z nas
5. Dziękujemy Bogu za cały świat
6. Odkrywamy ślady Boga w przyrodzie
7. Z radością poznajemy Pana Jezusa
8. Różaniec – róże dla Matki Bożej

PAŹDZIERNIK

Zakres tematów dla pięciolatków w październiku:

1. Różaniec w naszych rękach.
2.Papież służy Bogu i ludziom.
3.Fatima-cud słońca-katecheza multimedialna.
4. Chrzest czyni mnie dzieckiem Bożym.
5. Szanujemy krzyż.
6. Szanujemy znaki i symbole religijne- katecheza multimedialna.
7. Z miłością głosimy Ewangelię całemu światu.
8. Święty to przyjaciel Boga.

  Zakres tematów dla sześciolatków w październiku:

  1. Różaniec-róże dla Matki Bożej.
  2. Dzień Papieski.
  3. Fatima-cud słońca-katecheza multimedialna.
  4. Jesteśmy dziećmi Bożymi
  5. Szanujemy kościół i święte znaki.
  6. Poznajemy znaki, które przypominają nam o Bogu-katecheza multimedialna.
  7.Misje w Kościele.
  8. Chwalimy Boga razem ze świętymi.

   LISTOPAD

   Zakres tematów dla dzieci pięcioletnich w listopadzie:

   Rodzina dzieci Bożych spotyka się z Bogiem i szanuje znaki religijne.
   1. W modlitwie pamiętamy o naszych Zmarłych.
   2. Bóg kocha nas miłością ojcowską.
   3. W mojej rodzinie przebywamy i modlimy się razem.
   4. Pismo Święte zawiera słowa Boga.
   5. Spotykamy się z Bogiem w kościele.
   6. Niedziela to dzień święty.
   7. Jezus to dobry król.

   Zakres tematów dla dzieci sześcioletnich w listopadzie:

   Tak! Kochamy Boga całym sercem.
   1. Modlimy się za naszych Zmarłych.
   2. Pozdrawiamy Boga znakiem krzyża.
   3. Rozmawiamy z Bogiem o naszych sprawach.
   4. Słuchamy Bożych słów.
   5. Szanujemy kościół i święte znaki
   6. W niedzielę odwiedzamy Boga w kościele
   7. Parafia jest wspólnotą przyjaciół Jezusa.

   GRUDZIEŃ

   Zakres tematów dla dzieci pięcioletnich w grudniu:

   Bóg Ojciec dał nam Jezusa.
   1. Dobrymi uczynkami przygotowujemy serca dla Jezusa.
   2. Maryja wybrana przez Boga na matkę Jezusa.
   3. Św. Mikołaj uczy nas dobroci.
   4. Utrwalenie poznanych treści religijnych.
   5. Radosne oczekiwanie-Wigilia.
   6. Boże Narodzenie-dziękujemy Jezusowi za Jego przyjście.
   7. ”Przybieżeli do Betlejem pasterze”.

    Zakres tematów dla dzieci sześcioletnich w grudniu:

    1. W Adwencie czekamy na przyjście Jezusa.
    2. Z Maryją przygotowujemy się na spotkanie z Jezusem.
    3. Naśladujemy Św. Mikołaja w dobroci.
    4. Z Jezusem mówimy do Boga Ojcze.
    5. Dzielimy się opłatkiem z bliskimi.
    6. Z radością witamy Dzieciątko Jezus.
    7. Śpiewamy kolędy dla małego Jezusa.

     STYCZEŃ

     Zakres tematów dla dzieci pięcioletnich w styczniu:

      Zakres tematów dla dzieci sześcioletnich w styczniu:

      LUTY

      Zakres tematów dla dzieci pięcioletnich w lutym:

       Zakres tematów dla dzieci sześcioletnich w lutym:

        MARZEC

        Zakres tematów dla dzieci pięcioletnich w marcu:

         Zakres tematów dla dzieci sześcioletnich w marcu:

          KWIECIEŃ

          Zakres tematów dla dzieci pięcioletnich w kwietniu:

           Zakres tematów dla dzieci sześcioletnich w kwietniu:

            MAJ

            Zakres tematów dla dzieci pięcioletnich w maju:

             Zakres tematów dla dzieci sześcioletnich w maju:

             CZERWIEC

             Zakres tematów dla dzieci pięcioletnich w czerwcu:

              Zakres tematów dla dzieci sześcioletnich w czerwcu:

               Przejdź do treści Przejdź do menu