Religia

Katechizacja w przedszkolu odbywa się w wymiarze 2 godzin tygodniowo w oparciu o program nauczania religii „Kochamy dobrego Boga” Wydawnictwa „Jedność”. Katecheza skupia się na czterech celach:

 1. Codzienne doświadczenia i ich interpretacja w świetle wiary.
 2. Zainteresowanie tematyką religijną.
 3. Kontakt z Bogiem w modlitwie i liturgii.
 4. Postawa społeczno-moralna.

     Wszelkie metody pracy z dziećmi są dostosowane do ich możliwości percepcyjnych. Katecheza prowadzona jest poprzez zabawę, taniec i śpiew. Dzieci uczestnicząc w pantomimie i scenkach rodzajowych lepiej przyswajają prawdy wiary. Bardzo ważne jest łączenie prawidłowego obrazu Boga z wymogiem traktowania innych ludzi z miłością w sytuacjach zabawy, zgody jak i nieporozumień. Dziecko odkrywa miłość Boga w kontaktach z bliskimi mu osobami. Treści religijne nawiązują do codziennych doświadczeń dziecka i na religii dzieci przeżywają je poprzez scenki rodzajowe, w których sami są aktorami. Odgrywają dobre zachowania, ale też korygują złe. W pracy katechetycznej bazuję na zdolności dziecka do identyfikowania się i naśladownictwa. Dlatego wykorzystuje się szereg metod aktywizujących tj. metody dramatyzacyjne, czyli inscenizację prostą, pantomimę, zajęcia parateatralne, metody egzegetyczne, tj. opowiadanie biblijne, parafraza, zagadki, metody egzystencjalne tj. stosowanie kontrastów (dobro i zło), opowiadanie sytuacyjne, metody wzbudzające zaciekawienie, tj. praca ze zdjęciami, obrazami, metodę sytuacyjną, metody służące przekazywaniu treści, tj. opis, pokaz, projekcję filmu, metody służące kształtowaniu postaw i przekonań, tj. metody impresyjne oraz metody ekspresyjne. Wszelkiego tego typu inscenizacje i scenki służą utrwaleniu przerabianej perykopy biblijnej i silniej przemawiają do dzieci. Proces identyfikacji z bohaterem biblijnym czy innym jest bardzo mocny.

[spoiler title=”Czytaj dalej…” close=”1″ style=”1″]

Postacie biblijne otrzymują konkretne twarze, dzieci wcielając się w ich sytuację zapamiętują przekaz treści religijnych, nabywają umiejętność przedstawienia wskazanych w tekście zachowań i umiejętności. Religijna interpretacja doświadczeń dziecka pomaga mu także w odkrywaniu swojego miejsca w świecie, w najbliższym środowisku i we wspólnocie eklezjalnej. Stąd bardzo ważne jest rozwijanie w dziecku przyjaznego odniesienia do ludzi. By uatrakcyjnić zajęcia stosowanych jest wiele pomocy dydaktycznych i konkretów (obrazki, ilustracje, symbole religijne, świece, biała szata, lampiony, wieniec adwentowy, figurki, skrzydła anioła itp.)

     W przedszkolu prowadzona jest również katechez multimedialna na tablicy interaktywnej firmy Young Digital Planet dla dzieci w wieku od 5 lat. Ta forma zajęć w doskonały sposób urozmaica lekcji religii na etapie edukacji przedszkolnej. Produkt zawiera atrakcyjne dla uczniów animacje, pokazy zdjęć, minigry, symulacje, ćwiczenia interaktywne oraz recytowane modlitwy i pieśni karaoke. W nauce towarzyszą dzieciom interaktywni bohaterowie, których postacie zaprojektowano tak, aby uczyły tolerancji i szacunku dla innych. Tematem Multimedialnej Katechezy są zagadnienia, które powinien znać każdy młody człowiek, np. jak przebaczać innym, dziękować i przepraszać oraz jak zostać świadomym i szczęśliwym członkiem wspólnoty Kościoła. Praca tą metodą zwiększa zaangażowanie uczniów, motywuje i zachęca do nauki. Posiada imprimatur Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia. Katecheza Multimedialna dla dzieci jest jedną z ulubionych metod pracy, często dzieci same domagają się tej formy pracy i nie mogą się jej doczekać. Różnorodność i atrakcyjność zajęć sprzyja wyrabianiu u dzieci chęci pracy, rozwijaniu inicjatyw i uspołecznienia. W czasie wspólnych katechez dzieci przyzwyczaiły się do przestrzegania prawideł i wymagają tego samego od innych.

[/spoiler]

Prowadzący: mgr Sylwia Burzyk

[table responsive=”no” alternate=”yes” fixed=”no”]

Gr TygryskiTYGRYSKI

JEŻYKI

Gr SowySÓWKI

[/table]

Zakres tematów z religii na rok szkolny 2022/2023

[spoiler title=”WRZESIEŃ” open=”0″ style=”2″]

Zakres tematów dla pięciolatków we wrześniu:

I. Wspólnota dzieci Bożych
1. Z radością spotykamy się razem.
2. Sercem kocham Jezusa.
3. Bóg dał człowiekowi piękny świat.
4. Bóg stwarza zwierzęta.
5. Człowiek najdoskonalszym stworzeniem na ziemi.
6. Bóg okazuje miłość każdemu człowiekowi.
7. W rodzinie obdarzamy się miłością.
8. Różaniec w naszych rękach.

Zakres tematów dla sześciolatków we wrześniu:

I. Tak! Jesteśmy przyjaciółmi Jezusa
1. Dobrze, że jesteśmy razem
2. Dziękuję Bogu, że jestem
3. Okazujemy miłość w rodzinie
4. . Bóg kocha każdego z nas
5. Dziękujemy Bogu za cały świat
6. Odkrywamy ślady Boga w przyrodzie
7. Z radością poznajemy Pana Jezusa
8. Różaniec – róże dla Matki Bożej

[/spoiler] [spoiler title=”PAŹDZIERNIK” open=”0″ style=”2″]

Zakres tematów dla pięciolatków w październiku:

1. Różaniec w naszych rękach.
2.Papież służy Bogu i ludziom.
3.Fatima-cud słońca-katecheza multimedialna.
4. Chrzest czyni mnie dzieckiem Bożym.
5. Szanujemy krzyż.
6. Szanujemy znaki i symbole religijne- katecheza multimedialna.
7. Z miłością głosimy Ewangelię całemu światu.
8. Święty to przyjaciel Boga.

  Zakres tematów dla sześciolatków w październiku:

  1. Różaniec-róże dla Matki Bożej.
  2. Dzień Papieski.
  3. Fatima-cud słońca-katecheza multimedialna.
  4. Jesteśmy dziećmi Bożymi
  5. Szanujemy kościół i święte znaki.
  6. Poznajemy znaki, które przypominają nam o Bogu-katecheza multimedialna.
  7.Misje w Kościele.
  8. Chwalimy Boga razem ze świętymi.

   [/spoiler] [spoiler title=”LISTOPAD” open=”0″ style=”2″]

   Zakres tematów dla dzieci pięcioletnich w listopadzie:

   Rodzina dzieci Bożych spotyka się z Bogiem i szanuje znaki religijne.
   1. W modlitwie pamiętamy o naszych Zmarłych.
   2. Bóg kocha nas miłością ojcowską.
   3. W mojej rodzinie przebywamy i modlimy się razem.
   4. Pismo Święte zawiera słowa Boga.
   5. Spotykamy się z Bogiem w kościele.
   6. Niedziela to dzień święty.
   7. Jezus to dobry król.

   Zakres tematów dla dzieci sześcioletnich w listopadzie:

   Tak! Kochamy Boga całym sercem.
   1. Modlimy się za naszych Zmarłych.
   2. Pozdrawiamy Boga znakiem krzyża.
   3. Rozmawiamy z Bogiem o naszych sprawach.
   4. Słuchamy Bożych słów.
   5. Szanujemy kościół i święte znaki
   6. W niedzielę odwiedzamy Boga w kościele
   7. Parafia jest wspólnotą przyjaciół Jezusa.

   [/spoiler] [spoiler title=”GRUDZIEŃ” open=”0″ style=”2″]

   Zakres tematów dla dzieci pięcioletnich w grudniu:

   Bóg Ojciec dał nam Jezusa.
   1. Dobrymi uczynkami przygotowujemy serca dla Jezusa.
   2. Maryja wybrana przez Boga na matkę Jezusa.
   3. Św. Mikołaj uczy nas dobroci.
   4. Utrwalenie poznanych treści religijnych.
   5. Radosne oczekiwanie-Wigilia.
   6. Boże Narodzenie-dziękujemy Jezusowi za Jego przyjście.
   7. ”Przybieżeli do Betlejem pasterze”.

    Zakres tematów dla dzieci sześcioletnich w grudniu:

    1. W Adwencie czekamy na przyjście Jezusa.
    2. Z Maryją przygotowujemy się na spotkanie z Jezusem.
    3. Naśladujemy Św. Mikołaja w dobroci.
    4. Z Jezusem mówimy do Boga Ojcze.
    5. Dzielimy się opłatkiem z bliskimi.
    6. Z radością witamy Dzieciątko Jezus.
    7. Śpiewamy kolędy dla małego Jezusa.

     [/spoiler] [spoiler title=”STYCZEŃ” open=”0″ style=”2″]

     Zakres tematów dla dzieci pięcioletnich w styczniu:

     1. Trzej Królowie składają dary małemu Jezusowi.
     2. Święta Rodzina Jezusa.
     3. Dziękujemy Bogu za babcię i dziadka.
     4. Maryja i Józef znajdują Jezusa.
     5. Uczeń Jezusa zabawą i nauką chwali Boga.
     6. Znamy swoje obowiązki.
     7. Bóg obdarza ludzi pożywieniem.

      Zakres tematów dla dzieci sześcioletnich w styczniu:

      1. Z mędrcami kłaniamy się Jezusowi.
      2. Poznajemy rodzinny dom Jezusa w Nazarecie.
      3. Bóg błogosławi nasze domy.
      4. Pan Jezus powołuje uczniów .
      5. Pan Jezus uczy nas żyć w miłości.
      6. Pan Jezus pomaga chorym.
      7. Poznajemy moc Jezusa.

      [/spoiler] [spoiler title=”LUTY” open=”0″ style=”2″]

      Zakres tematów dla dzieci pięcioletnich w lutym:

      1. Jezus pomaga chorym.
      2. Poznajemy moc Jezusa.
      3. Przepraszamy za złe uczynki.
      4.Utrwalenie poznanych treści religijnych.

       Zakres tematów dla dzieci sześcioletnich w lutym:

       1.Pan Jezus uczy nas prosić o to, co dobre.
       2. Pan Jezus posyła uczniów na cały świat.
       3. Przepraszamy Pana Jezusa za złe postępowanie.
       4. Utrwalenie poznanych treści religijnych.

        [/spoiler] [spoiler title=”MARZEC” open=”0″ style=”2″]

        Zakres tematów dla dzieci pięcioletnich w marcu:

        1. Mój grzech zasmuca Boga i ludzi.
        2 .Wracam do Ojca.
        3. W Niedzielę Palmową uwielbiamy Jezusa.
        4. Wielki Czwartek – Jezus jest naszym Przyjacielem.
        5. Wielki Piątek – Jezus cierpi i umiera z miłości do ludzi.
        6. Wielka Sobota – święcimy pokarmy i odwiedzamy Jezusa.
        7. Cieszymy się, że Jezus zmartwychwstał.
         
        Zakres tematów dla dzieci sześcioletnich w marcu:

        1. Przepraszamy rodziców, rodzeństwo, kolegów.
        2. Radośnie witamy Jezusa Króla – Niedziela Palmowa.
        3.  Jezus został z nami ukryty w chlebie – Ostatnia Wieczerza.
        4.  Pan Jezus umiera na krzyżu z miłości do nas.
        5.  W Wielką Sobotę modlimy się przy grobie Jezusa.
        6. Świętujemy Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
        7. Cieszymy się, że Jezus żyje wśród nas.

          [/spoiler] [spoiler title=”KWIECIEŃ” open=”0″ style=”2″]

          Zakres tematów dla dzieci pięcioletnich w kwietniu:

          1.Alleluja-Jezus żyje!
          2.Tradycje Świąt Wielkiej Nocy.
          3.Jezus Miłosierny.
          4. Msza święta spotkaniem ze Zmartwychwstałym Jezusem.
          5. Jestem kochanym dzieckiem Boga.
          6. Wychwalamy Boga modlitwą i śpiewem.
          7.Święto NMP Królowej Polski.

          Zakres tematów dla dzieci sześcioletnich w kwietniu:

          1.Alleluja-Jezus żyje!
          2.Tradycje Świąt Wielkiej Nocy.
          3. Pan Jezus przypomina o Bożym miłosierdziu.
          4. Spotykamy się z Jezusem podczas Mszy Świętej
          5.Słuchamy, co Jezus mówi do nas podczas Mszy Świętej.
          6. Pan Jezus zaprasza nas do swego stołu.
          7. Święto NMP Królowej Polski.

            [/spoiler] [spoiler title=”MAJ” open=”0″ style=”2″]

            Zakres tematów dla dzieci pięcioletnich w maju:

            1. W maju pamiętamy o Maryi.
            2. Maryja naszą Matką.
            3.Pan Jezus wstąpił do nieba.
            4. Każda parafia ma swojego patrona.
            5. Zesłanie Ducha Świętego.
            6. Nasze mamy są kochane.
            7. Chleb jest darem Boga

            Zakres tematów dla dzieci sześcioletnich w maju:

            1. W maju oddajemy cześć Maryi.
            2. Maryja naszą Matką.
            3. Pan Jezus wstępuje do nieba.
            4. Parafia jest wspólnotą przyjaciół Jezusa.
            5. Duch Święty przychodzi do nas z darami.
            6. Wyrażam miłość do mojej mamy.
            7. Chleb jest darem Boga.

            [/spoiler]

             

             [spoiler title=”CZERWIEC” open=”0″ style=”2″]

             Zakres tematów dla dzieci pięcioletnich w czerwcu:

             1. Boże Ciało – czcimy Jezusa ukrytego w Białym Chlebie.
             2.Tajemnica Trójcy Świętej.
             3.Serce Jezusa źródłem miłości i dobroci..
             4. Kocham i szanuję tatę.
             5.Utrwalenie poznanych treści religijnych.
             6 .Wakacje – czas radosnego wypoczynku z Panem Bogiem.

             Zakres tematów dla dzieci sześcioletnich w czerwcu:


             1. Z Panem Jezusem idziemy przez miasta i wsie – Boże Ciało.
             2.Tajemnica Trójcy Świętej.
             3. Serce Jezusa źródłem miłości i dobroci.
             4. Kocham i szanuję tatę.
             5.Utrwalenie poznanych treści religijnych.
             6. Wakacje z Panem Jezusem.

               [/spoiler]
               Przejdź do treści Przejdź do menu