COVID-19

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 7 W LUBLIŃCU W OKRESIE PANDEMI COVID-19

[spacer size=”10″][divider][spacer size=”10″]

Procedury Bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu w okresie pandemii koronawirusa Covid-19 wraz z załącznikami

>> PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 7 W LUBLIŃCU W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 <<
[spacer size=”10″][divider][spacer size=”10″]

26 marca 2021r.

     Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. jest ograniczenie funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

     Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. Dodatkowo, ww. placówki wychowania przedszkolnego będą obowiązane prowadzić zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS, o ile rodzice tych dzieci złożą wniosek o zorganizowanie tych zajęć do dyrektora przedszkola.

     W związku z powyższym rodzice, którzy spełniają powyższe kryterium, a jednocześnie nie mogą zapewnić opieki dziecku, zobowiązani są do złożenia wniosku do dyrektora przedszkola. Na wniosku należy uwzględnić proponowane przez Państwa godziny pobytu dziecka w przedszkolu.

Żłobki i przedszkola tylko dla medyków

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostaną żłobki i przedszkola.  Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

>> Więcej informacji o zasiłku <<

[spacer size=”10″][divider][spacer size=”10″]

28 luty 2021

Akcja STOP COVID ProteGo Safe

Baner na stronę wwwPrzekazujemy Państwu informacje pismo PPISARNEGO dotyczące akcji STOP COVID ProteGO Safe. Więcej informacji poniżej ⇓ >> PISMO PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO – Akcja STOP COVID ProteGo Safe << image001

[spacer size=”10″][divider][spacer size=”10″]

3 luty 2021

Drodzy Państwa,tlo_fb_szczepimy-1024x575 zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z materiałów promocyjnych kampanii #SzczepimySię. Znajdują się wśród nich spoty promocyjne, materiały graficzne, animacje oraz wypowiedzi ekspertów → SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  [spoiler title=”Czytaj dalej…” close=”1″ style=”1″] Zachęcamy również do korzystania z informacji ze strony gov.pl/szczepimysie, gdzie na bieżąco umieszczane są aktualności o przebiegu szczepień. Znajdą tam Państwo najnowsze komunikaty i wskazówki, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a także założenia Narodowego Programu Szczepień. >> ULOTKA INFORMACYJNA #SzczepimySie << >> Gdzie szukać informacji o szczepieniach przeciw COVID-19? << Plakat_-_dlaczego_warto_(8) [/spoiler] [spacer size=”10″][divider][spacer size=”10″]

warning-24841_128030 października 2020

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice, Działając w oparciu o opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, za zgodą organu prowadzącego, na mocy decyzji dyrektora przedszkola, zajęcia w Przedszkolu Miejskim nr 7 zostają zawieszone od dnia 02.11.2020r. do dnia 10.11.2020r.

Od poniedziałku t.j. od 02.11.2020 r. przechodzimy na nauczanie zdalne.

Uprzejmie prosimy zwracać się z pilnymi sprawami na adres mailowy: plastyka@poczta.onet.pl lub tel. 34 351 14 07 w godz. od 8.00 do 15.00.

Przepraszamy za utrudnienia. Życzę Dzieciom i ich Rodzicom zdrowia i spokoju.

Serdecznie pozdrawiam Dyrektor Przedszkola Jolanta Doleżych

[spacer size=”10″][divider][spacer size=”10″]

30 października 2020

Nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły  – możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego

Jakie dokumenty powinieneś złożyć, aby otrzymać zasiłek? https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci” Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy złóż u płatnika zasiłku: 1. Oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły (ZAS-36) 2. Wniosek o zasiłek na druku Z-15a. >>Dodatkowa informacja<<

[spacer size=”10″][divider][spacer size=”10″]

21 sierpnia 2020

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym zapraszamy rodziców na zebrania organizacyjne w poszczególnych grupach w następujących terminach:

Gr. I (dzieci 3-letnie) Wych. Martyna Kardas – 28.08.2020r. godz. 15.30

Gr. II (dzieci 3-4letnie) Wych. Justyna Rajdok – 02.09.2020r. godz. 16.30

Gr. III (dzieci 4-5 letnie) Wych. Agnieszka Jarząbek   – 01.09.2020r. godz. 16.30

Gr. IV (dzieci 5-6letnie) Wych. Małgorzata Pawełczyk  – 04.09.2020r. godz. 16.30

Gr. V (dzieci 5-6letnie) Wych. Urszula Kubica – 03.09.2020r. godz. 16.30

Przed zebraniem prosimy o zapoznanie się z Procedurami Bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu w okresie pandemii koronawirusa Covid-19 i ich załącznikami oraz wypełnienie zgody na pomiar temperatury i przesłanie skanu  na adres przedszkola: plastyka@poczta.onet.pl lub dostarczenie dokumentów do przedszkola (można też skorzystać ze skrzynki pocztowej przy wejściu do przedszkola) przed powrotem dziecka do placówki.

Prosimy, aby na zebranie  przyszedł wyłącznie jeden z rodziców dziecka (bez dziecka) ze względu na reżim sanitarny. Równocześnie prosimy pamiętać o konieczności zasłonięcia ust i nosa, zachowaniu w miarę możliwości, bezpiecznego dystansu miedzy sobą (minimum 1,5 m)  oraz o zabraniu ze sobą własnego długopisu.

Zebrania odbywać się będą w dolnej sali przedszkola „sala gimnastyczna” dlatego też prosimy, aby w dniu zebrania kierować się do wejścia tylnego (od strony placu zabaw).

Dziękujemy za zrozumienie i wspólną troskę o nasze wzajemne bezpieczeństwo i zdrowie!

Do zobaczenia, Dyrektor oraz nauczyciele Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu

[spacer size=”10″][divider][spacer size=”10″]

warning-24841_1280      Od poniedziałku 25.05.2020 r., nastąpi otwarcie przedszkola dla dzieci, których rodzice zgłosili chęć uzyskania opieki nad dzieckiem w związku z niemożnością połączenia pracy zawodowej z pełnieniem opieki nad dzieckiem i których wnioski zostały zaakceptowane. Przedszkole otwarte będzie od 6.30 do 16.30 lub od 5.30 do 16.30. Godzina otwarcia placówki będzie dostosowana do potrzeb rodziców.

[spoiler title=”Czytaj dalej…” close=”1″ style=”1″]

Wznowienie zajęć opiekuńczych wiąże się z wprowadzeniem reżimu sanitarnego według wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Oczekujemy pełnego podporządkowania się procedurom bezpieczeństwa i ścisłego przestrzegania zaleceń dotyczących wszelkich aspektów związanych z pobytem dziecka w przedszkolu.

Dla dzieci, które pozostaną z rodzicami w domu, w miarę możliwości na dotychczas obowiązujących zasadach będą przygotowywane propozycje zadań do pracy zdalnej.

Wszystkim rodzicom dziękujemy za zaangażowanie i współpracę w realizacji zadań edukacyjnych z dziećmi w trudnym dla nas wszystkich czasie oraz za zrozumienie, że zdrowie i bezpieczeństwo dzieci są najwyższymi wartościami.

[/spoiler]

Jolanta Doleżych

straż dezynfekcja 2 dezynfekcja 1 dezynfekcja IMG-20200522-WA0024 IMG-20200522-WA0004 IMG-20200522-WA0007 IMG-20200522-WA0014 IMG-20200522-WA0016 IMG-20200522-WA0023

[spacer size=”10″][divider][spacer size=”10″]

warning-24841_1280     Po konsultacjach z rodzicami, którzy nie są w stanie połączyć pracy zawodowej z pełnieniem opieki nad dzieckiem i zgłosili chęć uzyskania opieki nad dzieckiem w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Lublińcu z dniem 25.05.2020 r., planujemy przywrócenie działalności przedszkola i wznowienie zajęć opiekuńczych w czasie panującej pandemii COVID-19.

[spoiler title=”Czytaj dalej…” close=”1″ style=”1″]

     Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli w ramach odmrażania gospodarki, nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania placówki. Przedszkole będzie organizować wyłącznie zajęcia opiekuńcze oraz – w miarę możliwości – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Przedszkole musi także stosować się do reżimu sanitarnego według wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Gotowość do otwarcia dotyczy dlatego ograniczonej liczby dzieci z koniecznością stosowania dodatkowych procedur.

     Dla dzieci, które pozostaną z rodzicami w domu, na dotychczas obowiązujących zasadach będą przygotowywane propozycje zadań do pracy zdalnej.

     Dziękuję wszystkim rodzicom za wsparcie, wyrozumiałość, cierpliwość i dobre słowo w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Życzę zdrowia i pozdrawiam serdecznie w szczególności nasze kochane dzieci, których nam wszystkim bardzo w przedszkolu brakuje.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.

[/spoiler]

Jolanta Doleżych

[spacer size=”10″][divider][spacer size=”10″]

warning-24841_1280    Uprzejmie informujemy, że na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów przedszkoli miejskich od 20 maja 2020 roku działalność wznawiają: Przedszkole Miejskie nr 1, Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3 oraz Przedszkole Miejskie nr 4 w Lublińcu, natomiast pozostałe placówki, tj. Przedszkole Miejskie nr 2, Przedszkole Miejskie nr 6, Przedszkole Miejskie nr 7 oraz Przedszkole Miejskie nr 8 zawieszają zajęcia do dnia 22 maja 2020 r., z możliwością przedłużenia tego terminu.

Źródło: https://lubliniec.eu/index.php/3453-komunikat-w-sprawie-funkcjonowania-przedszkoli-miejskich-2.html

[spacer size=”10″][divider][spacer size=”10″]

warning-24841_1280Drodzy Rodzice!

      W związku z negatywną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu dotyczącą otwarcia przedszkoli miejskich oraz przeprowadzenia testów na obecność koronawirusa u pracowników tych placówek, uprzejmie informujemy, że działalność przedszkoli miejskich zostaje zawieszona do 17 maja br., z możliwością przedłużenia, a w przypadku Przedszkola Miejskiego nr 6 – do 22 maja br., również z możliwością przedłużenia tego terminu. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, informujemy również, że termin otwarcia placówek przedszkolnych uzależniony będzie od rozwoju sytuacji epidemicznej na terenie naszego miasta i powiatu. Rady rodziców wszystkich przedszkoli miejskich w Lublińcu pozytywnie zaopiniowały wydłużenie czasu zamknięcia placówek.

Źródło: www.lubliniec.eu

[spacer size=”10″][divider][spacer size=”10″]

warning-24841_1280Drodzy Rodzice, Dyrektorzy, Wychowawcy, Nauczyciele!

   W dniu 30 kwietnia odbyła się wideokonferencja z udziałem burmistrza Lublińca Edwarda Maniury, wiceburmistrz Anny Jonczyk-Drzymały, sekretarza miasta Józefa Korpaka, a także dyrektorów wszystkich przedszkoli miejskich oraz dyrektor żłobka miejskiego w sprawie otwarcia placówek przedszkolnych i żłobka.

   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. 2020 poz. 652) żłobki pozostają zamknięte do 5 maja, natomiast organ prowadzący może od 6 maja czasowo ograniczyć funkcjonowanie placówki. Podjęliśmy decyzję, że Żłobek Miejski w Lublińcu zostanie otwarty nie wcześniej niż 18 maja br.

[spoiler title=”Czytaj dalej…” close=”1″ style=”1″]

   Przedszkola, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. 2020 poz. 780) muszą zostać otwarte w dniu 6 maja.

   W naszym przekonaniu rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej budzi wiele kontrowersji oraz niepokój o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, rodziców oraz pracowników placówek. Nasze obawy o słuszności decyzji ministra, wynikają z faktu, iż obecnie możemy zaobserwować, że łagodzenie obostrzeń powoduje wśród mieszkańców nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny i nadużywanie możliwości poruszania się po mieście. Musimy się upewnić, że nadchodząca „majówka” nie spowoduje znaczącego wzrostu zachorowań w naszym mieście i powiecie. Dla mieszkańców miasta niezwykle istotne powinny być następujące dane dotyczące epidemii COVID-19: – wzrost liczby osób przebywających w kwarantannie domowej i pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; – trzy zgony, w tym dwa w ostatnim tygodniu; – duże ognisko zapalne w największym lublinieckim DPS, który zatrudnia 151 pracowników; – brak jednoznacznie doprecyzowanych i opisanych przez rząd zasad zachowania w planowanych do otwarcia placówkach tzw. ,,wysokiego reżimu sanitarnego” .

   Dla nas, samorządowców, miarodajnym jest fakt, że w całej Polsce wzrasta liczba osób hospitalizowanych – jak podaje serwis medyczny Medonet.pl – 16.04. liczba ta wynosiła 2607 osób, dziś ta liczba wynosi już 3012). Dane te budzą niepokój, a także uzasadniają konieczność gruntownego przygotowania się do otwarcia palcówek przedszkolnych, zabezpieczenia dzieci oraz personelu, co w tak krótkim terminie będzie niezwykle trudnym zadaniem.

   W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, burmistrz miasta musi mieć pewność, że wśród personelu placówek przedszkolnych nie ma osób zakażonych koronawirusem. Trudno to jednak ocenić skoro oficjalne komunikaty podają, że 70% zarażonych przechodzi chorobę COVID-19 bezobjawowo. Wydaje się zasadne, aby personel przedszkoli został poddany testom na obecność koronawirusa, dlatego burmistrz zwrócił się do dyrektora Państwowej Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Lublińcu w sprawie przeprowadzenia testów dla pracowników ww. placówek. Istnieje jednak małe prawdopodobieństwo, że w tak krótkim terminie będzie możliwość przeprowadzenia testów i otrzymania wyniku.

   Jako przedstawiciele organu prowadzącego oraz dyrektorzy szkół dołożymy wszelkich starań, aby przygotować placówki do otwarcia w czasie trwającej w naszym kraju epidemii choroby COVID-19, m.in. wyposażając personel w środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekujące. Pamiętajmy jednak o tym, jak trudno wymagać od tak małych dzieci przestrzegania restrykcyjnych zasad higieny.

   Prosimy Rodziców o rozwagę i odpowiedzialność w podjęciu decyzji o przyprowadzeniu dziecka do przedszkola czy w późniejszym terminie do żłobka. Dla wszystkich – Rodziców, samorządowców, dyrektorów placówek – zdrowie i bezpieczeństwo dzieci stanowi przecież najwyższą wartość.

   Na chwilę obecną nie ma podstaw prawnych, aby wydłużyć termin zamknięcia przedszkoli. Po konsultacjach prawnych jedyną możliwością wstrzymania pracy przedszkoli jest wystąpienie dyrektorów placówek i rad rodziców do organu prowadzącego z wnioskiem o ustalenie przerwy w działalności przedszkola, o czym stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Jeżeli takie wnioski wpłyną do Urzędu Miejskiego do 5 maja br., wówczas uprzejmie informujemy, że wszystkie zostaną rozpatrzone pozytywnie. Wydaje się, że jest to jedyne rozwiązanie w obecnym stanie rzeczy, aby uchronić mieszkańców miasta przed sytuacją zagrożenia ich zdrowia i życia.

   Wyrażamy nadzieję, że rząd RP, podejmując decyzje w tak ważnych sprawach, będzie brał pod uwagę sytuację epidemiologiczną w całym kraju, która w przypadku naszego regionu wykazuje wzrostową tendencję zachorowań.

Źródło: www.lubliniec.eu

[/spoiler]

[spacer size=”10″][divider][spacer size=”10″]

domekSzanowni Rodzice

     Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa informuję, że do dnia 10 kwietnia 2020 r. zarówno nasi wychowankowie jak i nauczyciele nie przychodzą do przedszkola.

     W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola wyłączona została również możliwość bezpośredniego załatwienia spraw w administracji przedszkola – w razie potrzeb proszę o kontakt mailowy i telefoniczny z sekretariatem (plastyka@poczta.onet.pl, nr tel. 34 351 14 07) oraz nauczycielami poprzez ustalony sposób kontaktu i korespondencji.

[spoiler title=”Czytaj dalej” close=”1″ style=”1″]

     W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczno-opiekuńczych od 23 marca 2020 r. w Przedszkolu Miejskim nr 7 ruszyło nauczanie na odległość (nauka zdalna). Nauczyciele będą realizowali podstawę programową  wychowania przedszkolnego i wspierali rodziców wychowanków. Będą przekazywali rodzicom zadania do samodzielnej pracy dzieci, w domu w formie zabaw i aktywności, które m.in. na bieżąco umieszczane są na stronie internetowej przedszkola w zakładce Aktualności. Dyrektor ustalił, że nauczyciele i specjaliści w porozumieniu z rodzicami danej grupy będą ustalali formę kontaktu i terminy konsultacji.

     Proszę również o codzienne śledzenie naszej strony internetowej www.7.przedszkola.lubliniec.pl oraz odwiedzanie strony Ministerstwa Edukacji Narodowej – www.men.gov.plZachęcam również do sprawdzania na bieżąco informacji zamieszczanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Szanowni Rodzice,

     Życzę Państwu i Waszym rodzinom wytrwałości w stosowaniu się do coraz to nowszych zaleceń w tej trudnej sytuacji, dużo zdrowia, a dzieciom również przyjemności z wykonywania zadań i zabaw przygotowanych przez nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr 7. Pozostańcie Państwo w domu ze swoimi dziećmi. Dbajmy o siebie i swoich najbliższych. Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny i wdrażajmy je nadal swoim pociechom.

Kochane dzieci,

    Wszyscy bardzo tęsknimy za Wami. Przedszkole bez Was jest puste i smutne. Myślimy, że wkrótce znów się spotkamy i wrócimy do codziennych zajęć i zabaw.

[/spoiler]

Pozdrawiam serdecznie Jolanta Doleżych Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu

Przejdź do treści Przejdź do menu