Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 6, 42-700 Lubliniec, e-mail: 7@przedszkolalubliniec.pl , tel. (34) 351 14 07

COVID-19

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 7 W LUBLIŃCU W OKRESIE PANDEMI COVID-19

Procedury Bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu w okresie pandemii koronawirusa Covid-19 wraz z załącznikami

>> PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 7 W LUBLIŃCU W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 <<

26 marca 2021r.

     Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. jest ograniczenie funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

     Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. Dodatkowo, ww. placówki wychowania przedszkolnego będą obowiązane prowadzić zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS, o ile rodzice tych dzieci złożą wniosek o zorganizowanie tych zajęć do dyrektora przedszkola.

     W związku z powyższym rodzice, którzy spełniają powyższe kryterium, a jednocześnie nie mogą zapewnić opieki dziecku, zobowiązani są do złożenia wniosku do dyrektora przedszkola. Na wniosku należy uwzględnić proponowane przez Państwa godziny pobytu dziecka w przedszkolu.

Żłobki i przedszkola tylko dla medyków

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostaną żłobki i przedszkola.  Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

>> Więcej informacji o zasiłku <<

28 luty 2021

Akcja STOP COVID ProteGo Safe

Baner na stronę wwwPrzekazujemy Państwu informacje pismo PPISARNEGO dotyczące akcji STOP COVID ProteGO Safe. Więcej informacji poniżej ⇓ >> PISMO PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO – Akcja STOP COVID ProteGo Safe << image001

3 luty 2021

Drodzy Państwa,tlo_fb_szczepimy-1024x575 zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z materiałów promocyjnych kampanii #SzczepimySię. Znajdują się wśród nich spoty promocyjne, materiały graficzne, animacje oraz wypowiedzi ekspertów → SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

Czytaj dalej...
Zachęcamy również do korzystania z informacji ze strony gov.pl/szczepimysie, gdzie na bieżąco umieszczane są aktualności o przebiegu szczepień. Znajdą tam Państwo najnowsze komunikaty i wskazówki, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a także założenia Narodowego Programu Szczepień. >> ULOTKA INFORMACYJNA #SzczepimySie << >> Gdzie szukać informacji o szczepieniach przeciw COVID-19? << Plakat_-_dlaczego_warto_(8)

warning-24841_128030 października 2020

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice, Działając w oparciu o opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, za zgodą organu prowadzącego, na mocy decyzji dyrektora przedszkola, zajęcia w Przedszkolu Miejskim nr 7 zostają zawieszone od dnia 02.11.2020r. do dnia 10.11.2020r.

Od poniedziałku t.j. od 02.11.2020 r. przechodzimy na nauczanie zdalne.

Uprzejmie prosimy zwracać się z pilnymi sprawami na adres mailowy: plastyka@poczta.onet.pl lub tel. 34 351 14 07 w godz. od 8.00 do 15.00.

Przepraszamy za utrudnienia. Życzę Dzieciom i ich Rodzicom zdrowia i spokoju.

Serdecznie pozdrawiam Dyrektor Przedszkola Jolanta Doleżych

30 października 2020

Nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły  – możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego

Jakie dokumenty powinieneś złożyć, aby otrzymać zasiłek? https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci” Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy złóż u płatnika zasiłku: 1. Oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły (ZAS-36) 2. Wniosek o zasiłek na druku Z-15a. >>Dodatkowa informacja<<

21 sierpnia 2020

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym zapraszamy rodziców na zebrania organizacyjne w poszczególnych grupach w następujących terminach:

Gr. I (dzieci 3-letnie) Wych. Martyna Kardas – 28.08.2020r. godz. 15.30

Gr. II (dzieci 3-4letnie) Wych. Justyna Rajdok – 02.09.2020r. godz. 16.30

Gr. III (dzieci 4-5 letnie) Wych. Agnieszka Jarząbek   – 01.09.2020r. godz. 16.30

Gr. IV (dzieci 5-6letnie) Wych. Małgorzata Pawełczyk  – 04.09.2020r. godz. 16.30

Gr. V (dzieci 5-6letnie) Wych. Urszula Kubica – 03.09.2020r. godz. 16.30

Przed zebraniem prosimy o zapoznanie się z Procedurami Bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu w okresie pandemii koronawirusa Covid-19 i ich załącznikami oraz wypełnienie zgody na pomiar temperatury i przesłanie skanu  na adres przedszkola: plastyka@poczta.onet.pl lub dostarczenie dokumentów do przedszkola (można też skorzystać ze skrzynki pocztowej przy wejściu do przedszkola) przed powrotem dziecka do placówki.

Prosimy, aby na zebranie  przyszedł wyłącznie jeden z rodziców dziecka (bez dziecka) ze względu na reżim sanitarny. Równocześnie prosimy pamiętać o konieczności zasłonięcia ust i nosa, zachowaniu w miarę możliwości, bezpiecznego dystansu miedzy sobą (minimum 1,5 m)  oraz o zabraniu ze sobą własnego długopisu.

Zebrania odbywać się będą w dolnej sali przedszkola „sala gimnastyczna” dlatego też prosimy, aby w dniu zebrania kierować się do wejścia tylnego (od strony placu zabaw).

Dziękujemy za zrozumienie i wspólną troskę o nasze wzajemne bezpieczeństwo i zdrowie!

Do zobaczenia, Dyrektor oraz nauczyciele Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu

warning-24841_1280      Od poniedziałku 25.05.2020 r., nastąpi otwarcie przedszkola dla dzieci, których rodzice zgłosili chęć uzyskania opieki nad dzieckiem w związku z niemożnością połączenia pracy zawodowej z pełnieniem opieki nad dzieckiem i których wnioski zostały zaakceptowane. Przedszkole otwarte będzie od 6.30 do 16.30 lub od 5.30 do 16.30. Godzina otwarcia placówki będzie dostosowana do potrzeb rodziców.

Czytaj dalej...

Wznowienie zajęć opiekuńczych wiąże się z wprowadzeniem reżimu sanitarnego według wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Oczekujemy pełnego podporządkowania się procedurom bezpieczeństwa i ścisłego przestrzegania zaleceń dotyczących wszelkich aspektów związanych z pobytem dziecka w przedszkolu.

Dla dzieci, które pozostaną z rodzicami w domu, w miarę możliwości na dotychczas obowiązujących zasadach będą przygotowywane propozycje zadań do pracy zdalnej.

Wszystkim rodzicom dziękujemy za zaangażowanie i współpracę w realizacji zadań edukacyjnych z dziećmi w trudnym dla nas wszystkich czasie oraz za zrozumienie, że zdrowie i bezpieczeństwo dzieci są najwyższymi wartościami.

Jolanta Doleżych

straż dezynfekcja 2 dezynfekcja 1 dezynfekcja IMG-20200522-WA0024 IMG-20200522-WA0004 IMG-20200522-WA0007 IMG-20200522-WA0014 IMG-20200522-WA0016 IMG-20200522-WA0023

warning-24841_1280     Po konsultacjach z rodzicami, którzy nie są w stanie połączyć pracy zawodowej z pełnieniem opieki nad dzieckiem i zgłosili chęć uzyskania opieki nad dzieckiem w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Lublińcu z dniem 25.05.2020 r., planujemy przywrócenie działalności przedszkola i wznowienie zajęć opiekuńczych w czasie panującej pandemii COVID-19.

Czytaj dalej...

     Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli w ramach odmrażania gospodarki, nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania placówki. Przedszkole będzie organizować wyłącznie zajęcia opiekuńcze oraz – w miarę możliwości – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Przedszkole musi także stosować się do reżimu sanitarnego według wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Gotowość do otwarcia dotyczy dlatego ograniczonej liczby dzieci z koniecznością stosowania dodatkowych procedur.

     Dla dzieci, które pozostaną z rodzicami w domu, na dotychczas obowiązujących zasadach będą przygotowywane propozycje zadań do pracy zdalnej.

     Dziękuję wszystkim rodzicom za wsparcie, wyrozumiałość, cierpliwość i dobre słowo w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Życzę zdrowia i pozdrawiam serdecznie w szczególności nasze kochane dzieci, których nam wszystkim bardzo w przedszkolu brakuje.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.

Jolanta Doleżych

warning-24841_1280    Uprzejmie informujemy, że na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów przedszkoli miejskich od 20 maja 2020 roku działalność wznawiają: Przedszkole Miejskie nr 1, Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3 oraz Przedszkole Miejskie nr 4 w Lublińcu, natomiast pozostałe placówki, tj. Przedszkole Miejskie nr 2, Przedszkole Miejskie nr 6, Przedszkole Miejskie nr 7 oraz Przedszkole Miejskie nr 8 zawieszają zajęcia do dnia 22 maja 2020 r., z możliwością przedłużenia tego terminu.

Źródło: https://lubliniec.eu/index.php/3453-komunikat-w-sprawie-funkcjonowania-przedszkoli-miejskich-2.html

warning-24841_1280Drodzy Rodzice!

      W związku z negatywną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu dotyczącą otwarcia przedszkoli miejskich oraz przeprowadzenia testów na obecność koronawirusa u pracowników tych placówek, uprzejmie informujemy, że działalność przedszkoli miejskich zostaje zawieszona do 17 maja br., z możliwością przedłużenia, a w przypadku Przedszkola Miejskiego nr 6 – do 22 maja br., również z możliwością przedłużenia tego terminu. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, informujemy również, że termin otwarcia placówek przedszkolnych uzależniony będzie od rozwoju sytuacji epidemicznej na terenie naszego miasta i powiatu. Rady rodziców wszystkich przedszkoli miejskich w Lublińcu pozytywnie zaopiniowały wydłużenie czasu zamknięcia placówek.

Źródło: www.lubliniec.eu

warning-24841_1280Drodzy Rodzice, Dyrektorzy, Wychowawcy, Nauczyciele!

   W dniu 30 kwietnia odbyła się wideokonferencja z udziałem burmistrza Lublińca Edwarda Maniury, wiceburmistrz Anny Jonczyk-Drzymały, sekretarza miasta Józefa Korpaka, a także dyrektorów wszystkich przedszkoli miejskich oraz dyrektor żłobka miejskiego w sprawie otwarcia placówek przedszkolnych i żłobka.

   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. 2020 poz. 652) żłobki pozostają zamknięte do 5 maja, natomiast organ prowadzący może od 6 maja czasowo ograniczyć funkcjonowanie placówki. Podjęliśmy decyzję, że Żłobek Miejski w Lublińcu zostanie otwarty nie wcześniej niż 18 maja br.

Czytaj dalej...

   Przedszkola, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. 2020 poz. 780) muszą zostać otwarte w dniu 6 maja.

   W naszym przekonaniu rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej budzi wiele kontrowersji oraz niepokój o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, rodziców oraz pracowników placówek. Nasze obawy o słuszności decyzji ministra, wynikają z faktu, iż obecnie możemy zaobserwować, że łagodzenie obostrzeń powoduje wśród mieszkańców nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny i nadużywanie możliwości poruszania się po mieście. Musimy się upewnić, że nadchodząca „majówka” nie spowoduje znaczącego wzrostu zachorowań w naszym mieście i powiecie. Dla mieszkańców miasta niezwykle istotne powinny być następujące dane dotyczące epidemii COVID-19: – wzrost liczby osób przebywających w kwarantannie domowej i pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; – trzy zgony, w tym dwa w ostatnim tygodniu; – duże ognisko zapalne w największym lublinieckim DPS, który zatrudnia 151 pracowników; – brak jednoznacznie doprecyzowanych i opisanych przez rząd zasad zachowania w planowanych do otwarcia placówkach tzw. ,,wysokiego reżimu sanitarnego” .

   Dla nas, samorządowców, miarodajnym jest fakt, że w całej Polsce wzrasta liczba osób hospitalizowanych – jak podaje serwis medyczny Medonet.pl – 16.04. liczba ta wynosiła 2607 osób, dziś ta liczba wynosi już 3012). Dane te budzą niepokój, a także uzasadniają konieczność gruntownego przygotowania się do otwarcia palcówek przedszkolnych, zabezpieczenia dzieci oraz personelu, co w tak krótkim terminie będzie niezwykle trudnym zadaniem.

   W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, burmistrz miasta musi mieć pewność, że wśród personelu placówek przedszkolnych nie ma osób zakażonych koronawirusem. Trudno to jednak ocenić skoro oficjalne komunikaty podają, że 70% zarażonych przechodzi chorobę COVID-19 bezobjawowo. Wydaje się zasadne, aby personel przedszkoli został poddany testom na obecność koronawirusa, dlatego burmistrz zwrócił się do dyrektora Państwowej Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Lublińcu w sprawie przeprowadzenia testów dla pracowników ww. placówek. Istnieje jednak małe prawdopodobieństwo, że w tak krótkim terminie będzie możliwość przeprowadzenia testów i otrzymania wyniku.

   Jako przedstawiciele organu prowadzącego oraz dyrektorzy szkół dołożymy wszelkich starań, aby przygotować placówki do otwarcia w czasie trwającej w naszym kraju epidemii choroby COVID-19, m.in. wyposażając personel w środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekujące. Pamiętajmy jednak o tym, jak trudno wymagać od tak małych dzieci przestrzegania restrykcyjnych zasad higieny.

   Prosimy Rodziców o rozwagę i odpowiedzialność w podjęciu decyzji o przyprowadzeniu dziecka do przedszkola czy w późniejszym terminie do żłobka. Dla wszystkich – Rodziców, samorządowców, dyrektorów placówek – zdrowie i bezpieczeństwo dzieci stanowi przecież najwyższą wartość.

   Na chwilę obecną nie ma podstaw prawnych, aby wydłużyć termin zamknięcia przedszkoli. Po konsultacjach prawnych jedyną możliwością wstrzymania pracy przedszkoli jest wystąpienie dyrektorów placówek i rad rodziców do organu prowadzącego z wnioskiem o ustalenie przerwy w działalności przedszkola, o czym stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Jeżeli takie wnioski wpłyną do Urzędu Miejskiego do 5 maja br., wówczas uprzejmie informujemy, że wszystkie zostaną rozpatrzone pozytywnie. Wydaje się, że jest to jedyne rozwiązanie w obecnym stanie rzeczy, aby uchronić mieszkańców miasta przed sytuacją zagrożenia ich zdrowia i życia.

   Wyrażamy nadzieję, że rząd RP, podejmując decyzje w tak ważnych sprawach, będzie brał pod uwagę sytuację epidemiologiczną w całym kraju, która w przypadku naszego regionu wykazuje wzrostową tendencję zachorowań.

Źródło: www.lubliniec.eu

domekSzanowni Rodzice

     Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa informuję, że do dnia 10 kwietnia 2020 r. zarówno nasi wychowankowie jak i nauczyciele nie przychodzą do przedszkola.

     W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola wyłączona została również możliwość bezpośredniego załatwienia spraw w administracji przedszkola – w razie potrzeb proszę o kontakt mailowy i telefoniczny z sekretariatem (plastyka@poczta.onet.pl, nr tel. 34 351 14 07) oraz nauczycielami poprzez ustalony sposób kontaktu i korespondencji.

Czytaj dalej

     W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczno-opiekuńczych od 23 marca 2020 r. w Przedszkolu Miejskim nr 7 ruszyło nauczanie na odległość (nauka zdalna). Nauczyciele będą realizowali podstawę programową  wychowania przedszkolnego i wspierali rodziców wychowanków. Będą przekazywali rodzicom zadania do samodzielnej pracy dzieci, w domu w formie zabaw i aktywności, które m.in. na bieżąco umieszczane są na stronie internetowej przedszkola w zakładce Aktualności. Dyrektor ustalił, że nauczyciele i specjaliści w porozumieniu z rodzicami danej grupy będą ustalali formę kontaktu i terminy konsultacji.

     Proszę również o codzienne śledzenie naszej strony internetowej www.7.przedszkola.lubliniec.pl oraz odwiedzanie strony Ministerstwa Edukacji Narodowej – www.men.gov.plZachęcam również do sprawdzania na bieżąco informacji zamieszczanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Szanowni Rodzice,

     Życzę Państwu i Waszym rodzinom wytrwałości w stosowaniu się do coraz to nowszych zaleceń w tej trudnej sytuacji, dużo zdrowia, a dzieciom również przyjemności z wykonywania zadań i zabaw przygotowanych przez nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr 7. Pozostańcie Państwo w domu ze swoimi dziećmi. Dbajmy o siebie i swoich najbliższych. Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny i wdrażajmy je nadal swoim pociechom.

Kochane dzieci,

    Wszyscy bardzo tęsknimy za Wami. Przedszkole bez Was jest puste i smutne. Myślimy, że wkrótce znów się spotkamy i wrócimy do codziennych zajęć i zabaw.

Pozdrawiam serdecznie Jolanta Doleżych Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu

Przejdź do treści Przejdź do menu