Oferta

Główne zadania placówki
     Przedszkole Miejskie nr 7 jest placówką o profilu artystycznym. Jego mottem są słowa: „Artysta tkwi w każdym dziecku, wystarczy go tylko rozbudzić”. Głównym zadaniem placówki jest realizacja myśli R. Fulghuma – „uczenie dzieci wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować”, nie tylko zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa, wszechstronnego rozwoju ogólnego i społecznego, aby mogli poprzez zabawę w pełni osiągnąć dojrzałość szkolną, ale również rozwijanie zdolności artystycznych, zainteresowania muzyką, sztuką i szeroko pojętą kulturą.
Edukacja z artystyczną misją / Artysta tkwi w każdym dziecku
     Przedszkole nr 7 jest placówką o profilu artystycznym. Jego mottem są słowa: „Artysta tkwi w każdym dziecku, wystarczy go tylko rozbudzić”. Głównym zadaniem placówki jest nie tylko „uczenie dzieci wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować”, zapewnienie opieki, wszechstronnego rozwoju ogólnego i społecznego, ale również rozwijanie w dzieciach zdolności artystycznych, zainteresowania muzyką, kulturą i sztuką. Umożliwiając przedszkolakom rozwój zainteresowań i zdolności, placówka oferuje wychowankom m.in. naukę języka angielskiego, zajęcia plastyczne, ceramiczne, taneczne, teatralne, sportowe czy kulinarne. Na życzenie rodziców prowadzone są lekcje religii i rytmiki. Wszystkie dzieci potrzebujące wsparcia otoczone są opieką logopedy, pedagoga i psychologa, którzy nieodpłatnie prowadzą zajęcia terapeutyczne i konsultacje dla rodziców. Dysponujemy bogatą, nowoczesną i stale wzbogacaną bazą dydaktyczną m.in. tablicą multimedialną, rzutnikami, nowoczesnymi zabawkami do nauki kodowania, bogato wyposażoną biblioteką i szeroką ofertą gier dydaktycznych. Posiadamy piec ceramiczny, dywan edukacyjny Tuputan ułatwiający dzieciom np. orientację w przestrzeni podczas nauki tańca oraz innych zagadnień programowych, nowoczesny sprzęt gimnastyczny min. klocki rehabilitacyjne oraz mini siłownię, która stanowi dla dzieci doskonałą alternatywę placu zabaw podczas zimowych miesięcy. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom dzieci w sale zajęć systematycznie wzbogacane są o nowe zabawki i pomoce dydaktyczne.
Przedszkole nr 7 wyróżnia się:
     Budynek przedszkola, znajduje się w centrum Lublińca. Jest estetyczny, kolorowy, ocieplony.
Sale dzieci są przestronne, jasne, funkcjonalnie i nowocześnie urządzone. Prawie każda posiada własną łazienkę.
     Dzieci pozostają pod opieką nauczycieli w godzinach od 5.30 do 16:30.
Placówka posiada system zapewnienia bezpieczeństwa m.in. blokada drzwi wejściowych, wideodomofony, monitoring. Odbieranie dzieci odbywa się zgodnie z procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo.
     Diagnoza logopedyczna obejmuje wszystkie dzieci, a terapia odbywa się z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych „Logopedia” i „Logo-gry”.
Zdrowo i bezpiecznie:
     W Przedszkolu nr 7 zwraca się szczególną uwagę na zdrowe, smaczne, domowe żywienie dzieci. Własna kuchnia uwzględnia specjalne potrzeby żywieniowe dzieci np. dla alergików. Przedszkole posiada system zapewnienia bezpieczeństwa m.in. zabezpieczenie drzwi wejściowych, monitoring czy wideodomofony. Odbieranie dzieci odbywa się zgodnie z procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo. Chlubą przedszkola jest duży ogród, wyposażony w nowoczesny plac zabaw, stwarzający możliwość bezpiecznego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Tu właśnie odbywają się coroczne festyny rodzinne, tu również odbywają się zajęcia, dzięki którym m.in. uzyskano ogólnopolski certyfikat „Przedszkola w Ruchu” nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wychowanie i rozwój talentów:
     Organizacja pracy nauczycieli w grupach planowana jest w taki sposób, by ten sam nauczyciel mógł prowadzić grupę dzieci przez wszystkie lata ich pobytu w przedszkolu. Wszystkie nauczycielki posiadają wysokie kwalifikacje potwierdzone ukończeniem studiów magisterskich i podyplomowych. Dla nowo przyjętych dzieci realizują program adaptacyjny, dbając o dobry start dziecka i zminimalizowanie stresu w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu. Są serdeczne, kreatywne, uzdolnione, a potwierdzeniem nastawienia na potrzeby dzieci i rozwijania twórczego myślenia są programy własne i projekty edukacyjne np. „Zaczarowany świat gliny”, „Mały widz w teatrze”, „Rozwijam się poprzez ruch”. Odkrywanie mocnych stron każdego dziecka owocuje licznymi sukcesami w konkursach i bardzo dobrym przygotowaniem do nauki w szkole. Tradycją przedszkola jest coroczna impreza organizowana w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury pt. „Dzień Małego Artysty”, gdzie dzieci prezentują swoje zdolności muzyczne, recytatorskie, teatralne.
     Współpracujemy z licznymi instytucjami. Mamy duże grono przyjaciół i wspierających nas instytucji, dzięki którym odbywają się spotkania, wycieczki czy warsztaty dla dzieci. Nasi wychowankowie od najmłodszych lat uczą się szacunku dla innych, zarówno rówieśników jak i osób starszych, umieją się dzielić i bezinteresownie pomagać słabszym i ubogim. Angażują się w wolontariat i wraz z rodzicami uczestniczą w akcjach, m.in.: „Góra Grosza”, zbieranie nakrętek i prezentów dla chorych dzieci, czy zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.
Przejdź do treści Przejdź do menu