Strona główna

„ARTYSTA TKWI W KAŻDYM DZIECKU,
WYSTARCZY GO TYLKO ROZBUDZIĆ”

Znajdź nas:

Przedszkole Miejskie Nr 7

ul. Powstańców Śląskich 6
Lubliniec 42-700
tel. 34 351 14 07
e-mail: 7@przedszkolalubliniec.pl 


Wyświetl większą mapę

WIZJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 7

  • Przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci, ich rodziców, uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska. 
  • Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole.
  • Dzieci rozwijają zdolności artystyczne, zainteresowania muzyką, kulturą i sztuką.
  • Programy przedszkola ukierunkowane są na potrzeby dziecka i umożliwienie mu wszechstronnego rozwoju osobowości.
  • Absolwent osiągnął dojrzałość szkolną, jest samodzielny, twórczy, nastawiony na osiągnięcie sukcesu, potrafi współdziałać z innymi.
  • Rozwój dzieci wspiera kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.

O NASZYM PRZEDSZKOLU…

     Przedszkole Miejskie nr 7 w Lublińcu funkcjonuje od 1 września 1975r. Usytuowane zostało w centrum miasta przy ulicy Powstańców Śląskich 6. Jest ono jedną z większych placówek przedszkolnych na terenie miasta. Przedszkole zajmuje duży, samodzielny budynek otoczony wielkim ogrodem, wyposażonym w nowoczesny sprzęt do zabawy. Placówka przeznaczona jest dla dzieci od 3 do 6 lat. Uczęszcza do niej 125 dzieci. Zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne są prowadzone w pięciu oddziałach, liczących po 25 dzieci. Przedszkole pracuje w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego, Program wychowania przedszkolnego „OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA” autorstwa Iwony Brody oraz Roczny Plan Pracy. Realizujemy programy ministerialne i własne.

     Mottem naszego przedszkola jest zdanie: „Artysta tkwi w każdym dziecku, wystarczy go tylko rozbudzić”, dlatego głównym zadaniem placówki jest nie tylko zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa, wszechstronnego rozwoju ogólnego i społecznego, aby mogli w pełni osiągnąć dojrzałość szkolną, ale również rozwijanie w dzieciach zdolności artystycznych, zainteresowania muzyką, kulturą i sztuką. Zajęcia artystyczne pobudzają fantazję, zachęcają dzieci do poszukiwania własnych, oryginalnych rozwiązań, uczą zachowań społecznych, rozwijają wyobraźnię, pomysłowość, wrażliwość i poczucie piękna. Zadanie to jest realizowane zgodnie z zasadami współczesnej pedagogiki, przy wykorzystaniu metod i form dostosowanych do specjalnych potrzeb edukacyjnych małego dziecka.

     Na terenie przedszkola organizowane są wystawy prac naszych małych artystów oraz prac dzieci z innych placówek oświatowych. Wystawy wyeksponowane na korytarzach przedszkolnych cieszą się dużym zainteresowaniem rodziców oraz dostarczają wiele radości samym wykonawcom. Poza tym prace stanowią piękną dekorację. Umożliwiając przedszkolakom rozwój zainteresowań i zdolności oferujemy naszym podopiecznym m.in. dodatkowe zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, kulinarne i ceramiczne.

     Kadra pedagogiczna spełnia wymagania kwalifikacyjne. Kilku z nich ukończyło studia podyplomowe. Kadra pedagogiczna i administracyjno – obsługowa posiada do realizacji swych zadań dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną i materialną.

     Wychodząc naprzeciw rosnącym problemom w wychowaniu dziecka we współczesnym świecie, przedszkole organizuje w miarę możliwości i potrzeb rodziców spotkania z różnego rodzaju specjalistami: logopedą, lekarzem, psychologiem, pedagogiem, którzy podczas swoich prelekcji poruszają zagadnienia nurtujące rodziców i nauczycieli.

     Przedszkole współdziała z instytucjami lokalnymi, w tym między innymi przedszkolami, szkołami, biblioteką dziecięcą, Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Domem Kultury, Policją, Strażą Pożarną, Nadleśnictwem, Oddziałem Dziecięcym Lublinieckiego Szpitala, Domem Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” oraz Środowiskowym Domem Samopomocy w Lublińcu.

Przejdź do treści Przejdź do menu