List Ministra Edukacji Narodowej do rodziców w związku z sytuacją epidemiczną w kraju

Szanowni Państwo!

Wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierujemy specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół.
Treść listu znajduje się w pliku PDF.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej