#SiódemeczkowyChallenge

#SiódemeczkowyChallengeLOGO2 - innowacja

      Wychodzimy naprzeciw nudzie w domu, bo
„z mamą, tatą w domu to nie żadna draka,
czas spędzony wspólnie to radość dzieciaka”.
Pod takim hasłem rozpoczynamy Siódemeczkowy Challenge.
Będzie polegał on na wykonaniu przez dzieci razem z domownikami zadań proponowanych przez nas i podzielenie się fotorelacją z ich realizacji.

Bądźcie czujni, bo zaczynamy już jutro!

Regulamin

Cele:

  • rozbudzanie wszechstronnych zainteresowań dzieci,
  • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi m.in. artystycznej, kulinarnej i fotograficznej,
  • promowanie rodzinnego i aktywnego wspólnie spędzanego czasu.

Założenia:

  • Akcja #SiódemeczkowyChallenge  adresowany jest do wszystkich przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu oraz ich rodzin.
  • Będzie ona polegała na wykonywaniu przez uczestników zadań proponowanych przez nas i dzielenie się fotorelacją z ich realizacji.
  • Wszelka komunikacja pomiędzy uczestnikami akcji, a organizatorami będzie odbywała się mailingowo. Na specjalny adres mailowy przedszkole7@onet.com.pl
  • Każde osoba, która weźmie udział w akcji jest zobowiązana do przesłania drogą mailową (max. 3) fotografii z realizacji każdego zadania oraz efektu końcowego w określonych terminach. Mail powinien zawierać oprócz fotografii metryczkę z danymi autorów: imię, nazwisko i wiek przedszkolaka oraz współautorów. Prace przesłane po terminie nie będą brane od uwagę.
  • Zdania będą podsumowane na stronie internetowej przedszkola http://7.przedszkolalubliniec.pl/. W związku z tym każda osoba biorąca udział w naszym challengu wyraża zgodę na publikację zdjęć na stronie.
  • Osoby biorące udział w akcji #SiódemeczkowyChallene akceptują warunki regulaminu.
  • Koordynatorzy akcji #SiódemeczkowyChallene: Agnieszka Jarząbek i Angeliki Pradela.

Podstawa Programowa:

I.6, I.7, II.1, II.2, III.2, III.9, IV.