REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu

Opublikowane przez przedszkole7 w dniu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 26/2024 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 stycznia 2024r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowań uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec rusza rekrutacja uzupełniająca do naszego przedszkola.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola rodzice mogą składać  od 8 maja 2024r. (godz. 8:00) do 17 maja 2024r. (godz. 15:00), za pośrednictwem systemu elektronicznego pod adresem www.lubliniec.przedszkola.vnoabor.pl następnie drukując wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w Przedszkolu Miejskim nr 7 lub wysyłają skan na adres e-mail przedszkola 7@przedszkolalubliniec.pl.

 

Poniżej udostępniamy listę terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec

  • Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wybór maksymalnie trzech przedszkoli) od 08.05.2024r. do 17.05.2024r.
  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe od 20.05.2024r. do 03.06.2024r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 06.06.2024r. godz. 14:00
  • Potwierdzenie woli przez rodzica kandydata przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 07.06.2024r. do 11.06.2024r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12.06.2024r. godz. 14:00

 

>> WIĘCEJ INFORMACJI <<

 

Na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r. poz. 900 z późn. zm.).
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022r. poz. 2431 z późn. zm. ).
  • Zarządzenia Nr 26/2024 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23.01.2024r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec.

 

>> Więcej informacji z zakładce rekrutacja <<

 

 

Przejdź do treści Przejdź do menu